#

TECRÜBEMİZİ YAZILIMCILARLA 

PAYLAŞIYORUZ. 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

BLOG

C# 7 de Tuple Yapısı

C# 7 de Tuple Yapısı

C # 7.0 , tuple nesnesinin bir değer tipi gösterimi olan ValueTuple yapısını tanıttı . Dil ekibi, yeni bir sözdizimi ve birçok özellik (yapısöküm gibi) dahil olmak üzere bu değer tuple türü için pek çok iyi şey yaptı.

Aşağıda, değer eğrilerine sahip yeniden yazılan bir örnek yer almaktadır.Projenizde ValueTuple'ı göremiyorsanız, System.ValueTuple4.3.0 NuGet paketini projenize yüklemeniz gerektiğini unutmayın. .NET Framework 4.7 veya üstü veya .NET Standard Library 2.0 veya daha yüksek bir sürümünü kullanıyorsanız, hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

public static (double, double, double, double) CokluIslem(double Sayi1,double Sayi2)

{

double ToplamSonucu=Sayi1+Sayi2;

double FarkSonucu=Sayi1-Sayi2;

double CarpmaSonucu=Sayi1*Sayi2;

double BolmeSonucu=Sayi1/Sayi2;

return (ToplamSonucu,FarkSonucu,CarpmaSonucu,BolmeSonucu) ;

}

public static Main(string[]
args) { 

    var (toplam,fark,carpma,bolme)= CokluIslem(190, 7);

Console.WriteLine(
toplam);

Console.WriteLine(
fark);     Console.WriteLine(carpma);

Console.WriteLine(
bolme);

}

Çıktı:

  197

  183

  1330

   27,1428571428571

Kaynak;https://blogs.msdn.microsoft.com/mazhou/2017/05/26/c-7-series-part-1-value-tuples/