#

TECRÜBEMİZİ YAZILIMCILARLA 

PAYLAŞIYORUZ. 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

BLOG

C# Linq ”Except” Komutu İle Dizinin Farkını Almak

C# Linq ”Except” Komutu İle Dizinin Farkını Almak

C# Linq ile iki farklı dizi içerisinde birinci dizide bulunup ikinci dizide bulunmayan farklı değerleri başka bir dizi içerisinde elde etmemiz mümkündür. Bu örnek de birinci dizide olup ikinci dizide olmayan değerleri içeren yeni bir dizi oluşturulmuş ve değerler ekrana yazılmıştır.
public void Linq() 
{ 
    int[] numbersA = { 0245689 }; 
    int[] numbersB = { 13578 }; 
    IEnumerable<int> aOnlyNumbers = numbersA.Except(numbersB); 
    Console.WriteLine("Numbers in first array but not second array:"); 
    foreach (var n in aOnlyNumbers) 
    { 
        Console.WriteLine(n); 
    } 
}
Çıktı:

Numbers in first array but not second array:
0
2
4
6
9